Wybory do Rady Osiedla Żelechowa

Wybory odbędą się 29 marca 2020 r. Zgłoszenia kandydatów do Rady osiedla przyjmowane są do 8 marca 2020 r. Liczba mandatów do obsadzenia – 15.

Kandydatem do Rady Osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło), w godz. 8.00 – 15.00, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226.

Więcej informacji na temat terminów, zasad, przebiegu wyborów można znaleźć na stronie: www.szczecin.pl/wybory

Głosowanie odbędzie się 29 marca w godz. 9.00 – 20.00 w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25.