Dla kandydata

Plakat dla kandydatów

W pliku znajduje się „czysty” plakat, na którym kandydaci mogą wprowadzić swoje dane i wydrukować, lub wykorzystać w promocji on-line.

- Plakat

 

Twoje Osiedle, Twoja Rada

Jeśli chcesz się zaangażować w działalność na rzecz lokalnej społeczności, mieć wpływ na to, co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy, chcesz zabierać głos i podejmować decyzje w sprawach ważnych dla mieszkańców – Rada Osiedla to miejsce dla Ciebie.
Wystartuj w wyborach do Rad Osiedli już 7 kwietnia 2019 r.

Kto może kandydować

Kandydatem do Rady Osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Sprawdź na jakim osiedlu mieszkasz

Jak zgłosić kandydata

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla. Kandydaci mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej.

Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania.

Pobierz:
- druk zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla
- druk poparcia kandydata do Rady Osiedla

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje:
Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło),
w godz. 8.00 – 15.00,
tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226.

Termin składania zgłoszeń mija 18 marca do godz. 15!

Sprawdź harmonogram wyborów do Rad Osiedli

Czym zajmuje się Rada Osiedla

Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy 15 członków, w dwóch (Gumieńce i Pogodno) jest to 21 osób.

Podstawowym obowiązkiem RO jest współpraca z mieszkańcami osiedla i reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miasta i Prezydenta. Do ich zadań należy między innymi:
- inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu
- wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. dotyczących
infrastruktury, komunikacji, inwestycji - opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla

Każda RO dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe. Od najbliższej kadencji będzie to 1 000 000 zł, do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli, na stronie internetowej www.wybory.osiedla.szczecin.pl umieszczona zostanie pełna lista osób, na które będzie można głosować.

Chcąc ułatwić szczecinianom wybór, a Państwu umożliwić zaprezentowanie swoich kandydatur, proponujemy wypełnienie krótkiej ankiety, która zostanie opublikowana w serwisie wyborczym.

  1. Rada Osiedla do której kandyduję
  2. Imię, nazwisko, wiek, zawód
  3. Zainteresowania i hobby
  4. Trzy powody, dla których chcę zostać radnym
  5. Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

- pobierz ankietę

Do ankiety prosimy dołączyć również swoje zdjęcie oraz informację, że wyrażają Państwo zgodę na publikację przesłanych treści i wizerunku. Ze względu na termin publikacji prosimy o przesłanie materiałów do 22 marca.

Wypełnioną ankietę ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: wyboryosiedla@um.szczecin.pl