Jak głosować

Na członków poszczególnych Rad Osiedli mogą głosować jedynie mieszkańcy danego osiedla. UWAGA! Możemy zagłosować na więcej niż jednego kandydata.

Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu Rady. W przypadku większości Rad jest to 8 osób. Tylko w przypadku RO Pogodno i RO Gumieńce mieszkańcy mogą zagłosować na 11 kandydatów. Dozwolone jest również oddanie głosu na mniejszą liczbę kandydatów. Nazwiska kandydatów będą umieszczone na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.