Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
Maria Jasińska
Wiek
68
Wykształcenie
emerytowana nauczycielka i księgowa
Zawód
zaangażowana w sprawy ludzkie, ławniczka Sądu Rodzinnego
Zainteresowania i hobby

literatura piękna, podróże (w miarę dostępnych środków), prawo rodzinne oraz nauka języków obcych i ochrona przyrody

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Widzę po pracy w poprzedniej Radzie, że mogę wielu ludziom pomóc. Mieszkańcy wiedzą kim jestem i nie szukają anonimowego radnego, lecz przychodzą ze swoimi problemami do mnie.1. Zostało wiele spraw niezałatwionych – wymieniam je poniżej.2. Inne sprawy, które pojawiają się z dnia na dzień.3. I najważniejsze – nowe podejście do ludzi starszych i zapewnienie im godziwego i bezpiecznego życia na Osiedlu.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Za najważniejsze problemy Osiedla Żelechowa uważam:1. Brak integracji mieszkańców, ich wyobcowanie i konieczność wzbudzenia poczucia wspólnoty.2. Brak kontaktu bezpośredniego z władzami Miasta. Radni często po wyborach odsuwają sie od mieszkańców. Wiele spraw nadal mimo poruszania ich podczas minionych kadencji pozostaje nadal niezałatwione, m.in. naprawa chodników, usprawnienie i kontrola komunikacji miejskiej – nadanie przystankom na żądanie statusu normalnych przystanków.3. Konieczne są rozmowy z mieszkańcami nie tylko podczas dyżurów Rady. Sporządzenie Białej Księgi wyliczającej problemy ‘do załatwienia’.  Takich jak te: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach osiedla. Nie tylko naprawienie sfuszerowanych robót na osiedlu ale zapewnienie bezpiecznych przejść. Brak np. całkowicie dojścia do budynku poczty i wielu innych.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Hoża 25
Osiedle
Żelechowa
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla