Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
Teresa Kosacka
Wiek
76
Wykształcenie
Wykształcenie wyższe - dr nauk ekonomicznych
Zawód
emerytowany nauczyciel akademicki, krajoznawca, Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej, organizator imprez turystycznych
Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Decyzja o kandydowaniu do Rady Osiedla Żelechowa podyktowana jest chęcią przyczynienia się do podniesienia standardu życia mieszkańców dzielnicy poprzez ochronę zieleni na niezagospodarowanych terenach (utworzenie parku przy ul. Grzymińskiej), dobrej komunikacji publicznej, ograniczenie ciężkiego transportu.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Sprawy do załatwienia: pilotowanie projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,  czynny udział w tworzeniu i korektach planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, podjęcie starań o utworzenie ośrodka kultury z biblioteką, salą widowiskową i salami zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz aktywizacji seniorów.   

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Hoża 25
Osiedle
Żelechowa
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla