Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
IWONA BEATA STOCKA-OWCZAREK
Wiek
44
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTKA
Zainteresowania i hobby

Sport , muzyka, krawiectwo, fryzjerstwo

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę przyczynić się do pozytywnych zmian dla mieszkańców , reagować na ich potrzeby oraz oczekiwania

Stworzyć miejsca spotkań i rekreacji dla młodzieży

Zadbać o rozwój małej architektury tzn : chodniki, ławeczki ,zieleń , kosze na śmieci

Wykorzystać potencjał naszej dzielnicy

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Modernizacja i oświetlenie dróg

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo

Rozbudowa tzw. małej architektury tj, ławki, zieleńce, kosze na śmieci

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Przyszłości 21
Osiedle
Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla