Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MONIKA MICHALIK
Wiek
42
Wykształcenie
WYŻSZE ADMINISTRACJA PRAWO
Zawód
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. TRANSPORTU
Zainteresowania i hobby

Zainteresowania: turystyka, muzyka, sport, medycyna alternatywna, historia, życie społeczno-polityczne. Hobby: podróżowanie, gotowanie, lektury z zakresu psychologii i literatury.

 

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Wolny czas i siłę chcę poświęcić pracy dla dobra społeczeństwa i dalszego rozwoju polepszającego życie wspólnoty osiedla Kijewo. Chcę być blisko mieszkańców , rozmawiać z nimi o osiedlowych problemach i wspólnie tworzyć racjonalne sposoby ich rozwiązywania, a także doskonalić dotychczasowe osiągnięcia.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poprawa jakości przestrzeni publicznej i funkcjonalności: tworzenie zieleńców skwerów z małą architekturą, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, zbudowanie obiektu (miejsca spotkań, warsztatów) dla seniorów, młodzieży i rodzin z dziećmi, aby zwiększyć poziom aktywności i integracji społecznej mieszkańców.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Dąbska 105
Osiedle
Kijewo
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla