Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ KOTWAS
Wiek
64
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
INŻYNIER LEŚNIK
Zainteresowania i hobby

Turystyka górska, muzyka jazzowa

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

- chcę mieć większą możliwość inicjatywy legislacyjnej i wpływu na rozwój osiedla w
  którym mieszkam

- znam problemy osiedla - byłem aktywnym radnym ubiegłej kadencji

- mam wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej w organach organizacji

   samorządowych

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

-rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, niedostępnej dla  większości posesji osiedla

-  budowa nowych i modernizacja starych, pieszych ciągów komunikacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

- realizacja zaprojektowanej już średnicowej ścieżki rowerowej z Kijewa do  Kołbacza i stacji roweru miejskiego na naszym osiedlu

 

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Przyszłości 21
Osiedle
Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla