Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MONIKA BARBARA SZARPAK
Wiek
41
Wykształcenie
WYŻSZE MGR EKONOMII
Zawód
NACZELNIK URZĘDU POCZTOWEGO
Zainteresowania i hobby

Psychologia, marketing sieciowy, książki o tematyce rozwoju osobistego, coaching.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę poznawać z jakimi problemami stykają się mieszkańcy osiedla.

Chcę stworzyć pozytywną atmosferę wśród mieszkańcow (integracja mieszkańców osiedla, młodzieży w szczególności zadbanie o seniorów).

Chcę poprawić architekturę zagospodarowania terenu (dużo zieleni, ławki).

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Brak dużego parkingu dla mieszkańcow osiedla.

Odbudowa mostku nad Niedźwiedzianką obok stawu kijewskiego.

Otwarcie boiska dla mieszkańców.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Dąbska 105
Osiedle
Kijewo
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla