Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
AGNIESZKA BOŻENA MARCINIAK
Wiek
47
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
SOCJOLOG
Zainteresowania i hobby

Moje zainteresowania głównie wiążą się z posiadanym wykształceniem i pracą zawodową. Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunkach Socjologii oraz Kierowania i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując 15 lat w samorządzie oraz 8 lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W wolnym czasie korzystam z bliskości pięknej Puszczy Bukowej poprzez uprawianie pieszych i rowerowych wycieczek, a pasje wakacyjne realizuję jako żeglarka i narciarka.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Powody, dla których zdecydowałam się kandydować do Rady Osiedla:

- zarówno wieloletnie samorządowe doświadczenie zawodowe jak i posiadane wykształcenie mogą być przydatne w pracy na rzecz naszego osiedla.

- jestem skuteczna w działaniu (m.in. byłam współzałożycielką Komitetu Budowy Stołówki w Szkole Podstawowej, na wcześniej zamieszkiwanym osiedlu, tam też zabiegałam o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży idących do szkoły, prowadziłam akcję uświadamiającą oddawanie szpiku kostnego);

- jestem matką i mi bardzo zależy na bezpiecznym i przyjaznym osiedlu. 

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Występując w imieniu mieszkańców naszego osiedla dążyłabym do podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ładu przestrzennego.

Bardzo istotną sprawą jest oświetlenie i dostosowanie ulicy Sennej do obecnych potrzeb, tj. umożliwienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do:

ciągle rozbudowującego się osiedla,

przepięknych ogródków działkowych „Leszczyniec”

i tras turystycznych przebiegających przez tę drogę w kierunku Puszczy Bukowej.

Kolejnymi pilnymi sprawami są: rewitalizacja zieleni oraz modernizacja ulic i chodników, a także połączenie osiedla z istniejącymi trasami rowerowymi w Kijewie - co było wielokrotnie podnoszone przez mieszkańców.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Przyszłości 21
Osiedle
Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla