Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
TOMASZ WOJCIECH ĆWIKLIŃSKI
Wiek
46
Wykształcenie
ŚREDNIE TECHNICZNE
Zawód
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Zainteresowania i hobby

informatyka, nowe technologie, film, muzyka rockowa działalność społeczna. 

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Będąc Radnym Osiedla Załom - Kasztanowe:

- będę mógł reprezentować interesy mieszkańców osiedla a nie urzędników, które nierzadko są odmienne od naszych potrzeb.

- będę mógł współuczestniczyć w organizowaniu życia kulturalnego na naszym osiedlu.

- będę mógł egzekwować realizację zadań jednostek organizacyjnych Miasta Szczecin tj, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych, wykonujących usługi publiczne dla naszego osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Budowa nowej dwukierunkowej drogi między Osiedlem Kasztanowym a ulicą Lubczyńską. Wyegzekwowanie większej współpracy między sąsiadującymi gminami w celu realizacji tego zadania.

Remont ulic osiedlowych ze szczególnym naciskiem na modernizację ul. Lubczyńskiej, przy której powinny powstać oświetlone ciągi pieszo-rowerowe.

Utworzenie „Osiedlowego Centrum Kultury”, miejsca organizacji twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
Osiedle Kasztanowe 54
Osiedle
Załom - Kasztanowe
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla