Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
IRENA JANINA ŚLIWIŃSKA
Wiek
59
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
Nauczyciel
Zainteresowania i hobby

Zainteresowania kulinarne; hooby: podróże, aktywny wypoczynek, czytanie książek, słuchanie muzyki.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Poprawa szeroko pojętego wizerunku naszego osiedla.

Integracja pokoleniowa.

Poświęcenie swojego czasu, energii, dzielenie się doświadczeniem, by mieszkańcom Dąbia żyło się lepiej.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. Zwiększenie liczby miejsc rekreacyjno – sportowych dla dziecii dorosłych mieszkańców naszego osiedla.

2. Wspieranie i pomoc szkołom, Stowarzyszeniom, Związkom i Klubom istniejącym w Dąbiu, w realizacji ich działań.

3. Remont dawno wyczekiwanego chodnika przy Szkole Podstawowej nr 23.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Pomorska 150
Osiedle
Dąbie
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla