Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
LESZEK BOCHNACKI
Wiek
63
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
DZIENNIKARZ
Zainteresowania i hobby

Problematyka społeczna, pomoc słabszym i wykluczonym, rozwój szkolnictwa artystycznego. Hobby: podróże, historia, medycyna, aktywny wypoczynek.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Uświadamianie radnym i zarządowi miasta potrzeb Dąbia, których realizacja jest odkładana od wielu lat.

Zaniedbania i zapóźnienia inwestycyjne w infrastrukturę są bolączką, którą najwyższy czas likwidować.

Pomijanie Dąbia w nakładach na rzecz poprawy jakości życia, brak wsparcia ze strony radnych RM.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poprawa stanu nawierzchni ulic i chodników wraz z budową całego kwartału ulic w rejonie Dąbie Osiedle.

Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej: boisko, tor rolkowy, SkatePark.

Wspieranie i pomoc stowarzyszeniom, klubom i instytucjom kultury działającym w Dąbiu.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Pomorska 150
Osiedle
Dąbie
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla