Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
SEBASTIAN MICHAŁ RUDNICKI
Wiek
39
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
Ekonomista
Zainteresowania i hobby

- architektura miejska i rozwiązania urbanistyczne.

A w czasie wolnym:

- kajaki,

- kino, teatr,

- podróże.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Dąbie potrzebuje zmian na lepsze!

Dąbie potrzebuje inwestycji!

Jestem za młody, by odpuścić, i za stary, by udawać że tego nie widzę.

Dąbie to miejsce z duszą i historią, z nieco zapomnianym klimatem małego miasta, a jednocześnie rozwijające się osiedle mieszkaniowe z istotną strefą przemysłowo-usługową.

Połączenie historii tego miejsca i nowoczesnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej wymaga nakładów na inwestycje na naszym osiedlu. Te inwestycje mogą być finansowane m. in. ze środków ogólnych budżetu miasta, tzw. budżetu obywatelskiego, a także środków przyznawanych na rozwój osiedli.
W ramach tych ostatnich, w perspektywie 5 lat możliwe jest pozyskanie z budżetu miasta 1 mln zł. Zainwestujmy dobrze ten milion – w rozwój Dąbia!

W Radzie Osiedla Dąbie chciałbym aktywnie wspierać projekty istotne dla rozwoju naszego osiedla poprzez mobilizowanie służb miejskich do realizacji inwestycji na terenie Dąbia, a także w ramach projektów możliwych do realizacji ze środków RO.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Niewystarczająca uwaga inwestycyjna miasta na terenie Dąbia:

zagospodarowanie terenów przy ul. Portowej,

rozwój strefy ekonomiczno-przemysłowej,

zagospodarowanie terenu zlikwidowanego targowiska miejskiego,

wspieranie funkcji żeglarskich, turystycznych i wypoczynkowych.

Zły stan nawierzchni głównych traktów komunikacyjnych – pieszych i samochodowych:

remonty nawierzchni na głównych traktach pieszych Dąbia (naprawa, uzupełnienie brakujących fragmentów chodników, przystosowanie do aktualnych standardów – niwelowanie krawężników, dotykowe nawierzchnie dla niewidomych,

poprawa stanu nawierzchni jezdni na głównych ulicach komunikacyjnych,
a także na ulicach brukowanych – przy zachowaniu historycznego charakteru nawierzchni – uzupełnienie braków, wyrównanie kolein (kostka brukowa).

Niedostateczna estetyka osiedla, rewitalizacja, odtworzenie terenów zielonych, ekspozycja walorów historycznych i turystycznych.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Pomorska 150
Osiedle
Dąbie
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla