Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
WOJCIECH KRĘT
Wiek
36
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
INFORMATYK
Zainteresowania i hobby

Informatyka (zwłaszcza medyczna), motoryzacja, podróże.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chęć rozwiązywania problemów u podstaw lokalnej społeczności osiedla,

Możliwość wpływania na pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu,

Możliwość reprezentowania głosu mieszkańców osiedla oraz akcentowanie ich potrzeb i priorytetów poprzez skuteczniejsze docieranie do struktur administracyjnych miasta z poziomu radnego osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Uporządkowanie nieużytków oraz przestrzeni pomijanych przez służby miejskie (nieutwardzone ścieżki, zaniedbana zieleń, problem zalegających śmieci w przestrzeni osiedla, dzikie parkingi),

Zwiększenie zagospodarowania zasobów przyrodniczych i krajobrazowych dla użytku mieszkańców (alejki, pomosty przy stawach, infrastruktura parkowa, latarnie, kosze, place zabaw),

Poprawa bezpieczeństwa poprzez działania zmierzające w kierunku instalacji monitoringu w miejscach szczególnie podatnych na akty wandalizmu oraz przestępczości.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Seledynowa 50
Osiedle
Bukowe - Klęskowo
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla