Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MAGDALENA ORŁOWSKA
Wiek
27
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
PEDAGOG SPECJALNY
Zainteresowania i hobby

literatura, film, muzyka, podróże

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

1. To działalność bardziej społeczna niż polityczna. Nie jestem obojętna na problemy ludzi, umiem słuchać. Chcę pomóc w tworzeniu lepszych warunków życia dla mieszkańców Zdroi.

2. Nie jest łatwo być młodym radnym ale chciałabym nawiązać dialog miedzypokoleniowy aby móc porównać różne punkty widzenia, szczególnie właśnie młodych mieszkańców zamieszkujących osiedle.

3. Chcę po prostu aktywnie działać jako łącznik pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. Budowa pływalni krytej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65.

2. Działanie na rzecz powstania Przystani Ogrodniczej nad Regalicą - nowego miejsca spotkań mieszkańców osiedla Zdroje.

3. Wymiana, budowa chodnika wzdłuż ul. Batalionów Chlopskich.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Młodzieży Polskiej 9
Osiedle
Zdroje
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla