Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MARTA MARCZAK
Wiek
37
Wykształcenie
MGR EKONOMII
Zawód
ANALITYK DANYCH
Zainteresowania i hobby

Odtwórstwo historyczne, literatura, jazz

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Jako osoba aktywna, z wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej, chciałabym się przyczynić do dalszego rozwoju mojego osiedla. Dąbie zasługuje na to by stać się perełką prawobrzeża, bo ma spory niewykorzystany potencjał. Niestety lata zaniedbań sprawiły, że jest dużo do nadrobienia. Aby tak się stało potrzeba dobrego dialogu miedzy mieszkańcami, a włodarzami naszego miasta i w tym właśnie chciałabym pomóc.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poprawa infrastruktury osiedla w szerokim zakresie. Od modernizacji dróg do małej architektury (kosze na śmieci, ławeczki).

Dalsze zagospodarowanie terenu przy SP 71 – dawne boisko/tzw. ”pl. Orła”.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Pomorska 150
Osiedle
Dąbie
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla