Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
PAWEŁ KURDZIAŁEK
Wiek
42
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTA, PRZEDSIĘBIORCA
Zainteresowania i hobby

Praca społeczna. Działam aktywnie w organizacjach pozarządowych oraz jestem Radnym Osiedla Dąbie dwóch kadencji.

Działania na rzecz wsparcia grupy Seniorów na naszym osiedlu, ale także na terenie miasta.

Uwielbiam sport, jazdę na rowerze. Interesuję się sztuką a także wspomagam inne organizację pozarządowe, które krzewią kulturę na terenie miasta Szczecin.

Bardzo cenię sobie pracę zespołową z ludźmi, którzy podobnie jak ja chcą mieć swój własny wkład w osiedle na którym mieszkają

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę być blisko ludzi- mieszkańców, rozmawiać z nimi o lokalnych problemach i proponować racjonalne sposoby ich rozwiązywania dążące do polepszenia standardu życia wszystkich mieszkańców na osiedlu.

Od wielu lat działam społecznie, dlatego dzięki wypracowanej współpracy z Miastem i aktywności w organizacjach pozarządowych chcę mieć wciąż realny wpływ na to co się wokół mnie i mieszkańców osiedla dzieje.

Chcę wdrożyć i promować konsultacje społeczne w celu realizacji planów rozwoju osiedla, które najbardziej będą odpowiadać potrzebom mieszkańców.

Osiedle Dąbie to bardzo duży potencjał, jeśli nie największy spośród innych dzielnic Szczecina. Wspólną pracą możemy zmienić naszą małą lokalną ojczyznę i być dumnym z tego, że uczyniliśmy to razem.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa, w tym brak chodników, oświetlenia  i parkingów. Chciałbym dodatkowo, aby powstał wiadukt na ul. Pomorskiej, dzięki któremu udrożnimy nasze osiedle szczególnie w godzinie szczytu, ale także ze względu na coraz większą ilość firm znajdujących się w tej części osiedla.

Uboga oferta rekreacyjna dla mieszkańców. Chciałbym, aby dla właścicieli czworonogów powstał wybieg dla psów. Oraz także polepszyć w czasie letnim komunikację z centrum miasta poprzez uruchomienie połączenia wodnego (tramwaj wodny, który mógłby kursować np. do Bulwarów). Dodatkowo warto byłoby rozbudować rower Bike S miejski poprzez budowę kolejnych stacji, m.in. przy plaży.

Zaniedbane i brudne osiedle. Chciałbym zadbać o czystość poprzez mobilizację służb sprzątających do działania, ustawienie większej ilości koszy na śmieci oraz poprawić estetykę osiedla (pielęgnacja terenów zielonych, budowa przed-ogródków), w tym modernizacja plaży.

Zbudowanie Domu Seniora na terenie Dąbia z możliwością aktywnego pobytu, warsztatami dla osób najstarszych, jednocześnie będących ich siedzibą.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Pomorska 150
Osiedle
Dąbie
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla