Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
DOMINIK JERZY JANAS
Wiek
39
Wykształcenie
Wyższe
Zawód
PRACOWNIK BANKU
Zainteresowania i hobby

Sport, taniec ludowy

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

- chęć działania na rzecz tworzenia Podjuch przyjaznych mieszkańcom (komfort życia, wygląd, wizerunek)

- umożliwienie kontynuacji działań rozpoczętych w mijającej kadencji Rady Osiedla pod przewodnictwem Macieja Szyszko i realizacji nowego programu Podjuchy na lata 2019-2014,

- możliwość wsłuchiwania się w głosy mieszkańców i wsparcia dla pomysłów na dalszy rozwój naszego, pięknego osiedla

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

- zapewnienie jak najbardziej spokojnego dla mieszkańców przebiegu strategicznejinwestycji miejskiej tj. węzeł Krygiera/Granitowa,

- utworzenie stacji roweru miejskiego w Podjuchach i w miarę możliwości budowy ścieżek rowerowych lub poprawy infrastruktury drogowej na „przyjazną” jednośladom (m.in. przebudowa ul. Smoczej, Krzemiennej),

- zadbanie w ramach planowanych/wnioskowanych MZP lub w inny sposób o zgodne z oczekiwaniami mieszkańców wykorzystanie terenów inwestycyjnych w Podjuchach.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. F. Szarego 12
Osiedle
Podjuchy
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla