Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
JAKUB CICHOCKI
Wiek
40
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO
Zainteresowania i hobby

Pierwsza pomoc

Bieganie

Falerystyka

Rozwój osobisty

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Od wielu lat jestem osobą aktywną społecznie w organizacjach pozarządowych, kandydując do Rady Osiedla chcę wykorzystać swoje doświadczenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Chciałbym działać na rzez rozwoju aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców osiedla.

Poznając potrzeby i oczekiwania mieszkańców chciałbym mieć także możliwość kreowania kierunków rozwoju osiedla i jego społeczności.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Promowanie i rozwój aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla.

Wsparcie w dalszym rozwoju infrastruktury osiedlowej wpływającej na jakość i komfort życia mieszkańców osiedla a także ich poczucie bezpieczeństwa.

Czystość osiedla, obszarów zamieszkałych, ale także terenów zielonych znajdujących się na terenie osiedla i w jego najbliższym otoczeniu.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. F. Szarego 12
Osiedle
Podjuchy
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla