Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
BARTOSZ ŁUKASZ STARTEK
Wiek
36
Wykształcenie
Wyższe
Zawód
PRZEDSIĘBIORCA
Zainteresowania i hobby

Muzyka, sport, botanika, ornitologia.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Możliwość „społecznego udzielenia się”. Zrobić coś dla kogoś i dla siebie w naszej okolicy.

Chciałbym mieć realny wpływ na kierunki rozwoju Podjuch.

Chęć reprezentowania interesów mieszkańców.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Brak ścieżek rowerowych, które połączyłyby Podjuchy z sąsiednimi osiedlami.

Zły stan nawierzchni oraz organizacja ruchu na jednej z głównych ulic na osiedlu (Krzemienna-Smocza).

Odpowiednie zagospodarowanie centrum osiedla (w związku z planowanym przeniesieniem pętli autobusowej).

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. F. Szarego 12
Osiedle
Podjuchy
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla