Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
SŁAWOMIR KAPLER
Wiek
54
Wykształcenie
WYŻSZE EKONOMICZNE
Zawód
EKONOMISTA
Zainteresowania i hobby

Sport rekreacyjny, turystyka motocyklowa.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Zły stan bezpieczeństwa w dzielnicy.

Zainteresowanie mieszkańców sprawami rozwoju dzielnicy.

Poprawa estetyki i funkcjonalności osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zwiększenie współpracy ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską – w kwestii ograniczenia liczby włamań, kradzieży i aktów wandalizmu w dzielnicy poprzez zwiększenie liczby patroli i rozpoczęcie starań o budowę monitoringu miejskiego.

Poprawa estetyki i wyglądu osiedla poprzez wykorzystanie środków publicznych na remont i modernizację najbardziej zniszczonych i zaniedbanych ciągów komunikacyjnych osiedla. Podjęcie działań zmierzających do budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Gradowej.

Zachęcenie mieszkańców do większej aktywności fizycznej poprzez propagowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i organizację wyjazdów na pływalnię oraz zagospodarowanie terenu po dawnych kortach tenisowych (przy ul. Dmowskiego ) na cele rekreacyjno – sportowe.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Rymarska 46/1a
Osiedle
Żydowce - Klucz
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla