Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ELWIRA JULIANNA REWCIO
Wiek
60
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
DYREKTOR PAŁACU MŁODZIEŻY
Zainteresowania i hobby

muzyka , historia, literatura, poezja

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

1. W Radzie osiedla chcę zainicjować powstanie lokalnch klubów seniora aktywizujących mieszkańców.

2. Zadbać o doietlenie ulic i chodników oraz bezpieczęństwo na osiedlu.

3. Zwiększenie czytaści na osiedlu.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. Brak osiedlowych klubów seniora i miejsc aktywności seniorów - zainicjowanie powstania takich klubów,

2. Brak oświtlenia na niektórych ulicach, chodnikach - zadbanie o doświetlenie miejsc na osiedlu.

3. Uporządkowanie przestrzeni miejsckiej, więcej koszy na śmieci, cykliczne akcje sprzątania osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Orawska 1
Osiedle
Pomorzany
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla