Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ANITA KOŁODZIEJ-SKALSKA
Wiek
45
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Zainteresowania i hobby

TURYSTYKA ROWEROWA, KAJAKARSTWO, ŻEGLARSTWO, EDUKACJA EKOLOGICZNA

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

1. Chęć zaangażowania się w poznanie i rozwiązywanie problemów osiedla.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w działalności  na rzecz lokalnej społeczności.

3. Zahamowanie interesów jednostkowych na rzecz interesów społecznych.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. NIEDOBÓR PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W REJONIE

2. POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ

3. ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW  I ZAANGAŻOWANIA W SPRAWY OSIEDLA

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Brodnicka 10
Osiedle
Gumieńce
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla