Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
KRZYSZTOF PSZCZÓŁKOWSKI
Wiek
38
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTA, FIZYK, MENADŻER
Zainteresowania i hobby

sport – w wydaniu amatorskim, włoska motoryzacja, dobra i rozwijająca literatura,

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym
  1. Uważam, że dla komfortu życia ważniejsze jest porządkowanie przestrzeni, w której mieszkamy a nie wielkie inwestycje, którymi można się pochwalić ale bezpośrednio nas nie dotyczą.
  2. Chciałbym , uczynić Pomorzany miejscem bardziej przyjaznym dla pieszych, ograniczyć dzikie parkowanie i odnowić tereny zielone.
  3. Rada Osiedla ma możliwość opiniowania części decyzji dotyczących nowych inwestycji, chciałbym by uwzględniały one nie tylko interesy inwestorów, ale również aktualnych mieszkańców i nie pogarszały jakości ich życia.
Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć
  1. Zwiększająca się gęstość zabudowy i problemy z tym idące.
  2. Pogarszający się stan infrastruktury.
  3. Brak miejsc i wydarzeń oferujących możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu kierowanych do mieszkańców osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Orawska 1
Osiedle
Pomorzany
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla