Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ANDRZEJ JAN GRODECKI
Wiek
60
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
PRAWNIK PRZEDSIĘBIORCA PISARZ
Zainteresowania i hobby

Literatura piękna, historia, filozofia, kino, teatr.
 

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Zablokowanie budowy nowych bloków na Wzgórzu Hetmańskim, vis a vis siedziby SM „Kolejarz”, na ul. Milczańskiej w miejscu Biedronki oraz na ul. Dunikowskiego w miejscu po wyburzonym sklepie Społem.

Integracja mieszkańców osiedla poprzez wykorzystanie nowo oddanego do użytku boiska przy ul. Budziszyńskiej (m.in. organizowanie plenerowego kina pod chmurką, festynów, itp.).

Pomoc w załatwianiu drobnych, lokalnych problemów, jakie trapią mieszkańców poszczególnych ulic: zagospodarowanie podwórek, naprawa chodników, załatwianie oświetlenia itp.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Brak miejsc parkingowych.

Postawienie stacji rowerowych zaraz po mającym wkrótce nastąpić remoncie pętli i ulic Pow. Wlkp, Smolańskiej, Kolumba, itd.

Egzekwowanie od straży miejskiej i policji przestrzegania zasad prawidłowego parkowania pojazdów na osiedlowych uliczkach.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Orawska 1
Osiedle
Pomorzany
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla