Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MIROSŁAW MIECZYSŁAW MAKIEWICZ
Wiek
56
Wykształcenie
Zawodowe
Zawód
KONSERWATOR
Zainteresowania i hobby

Nowości techniczne i materiałowe, przyroda i obiekty historyczne.

Akwarystyka, turystyka krajoznawcza, wyjazdy nad morze konkretnie do Niechorza.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chciałbym kontynuować już zaczęte modernizacje podwórek z mieszkańcami podczas poprzedniej kadencji w Radzie Osiedla.

Chęć dalszej współpracy z mieszkańcami osiedla którą rozpocząłem podczas poprzedniej kadencji w Radzie Osiedla.

Dalsze działania w celu poprawy relacji z mieszkańcami osiedla a także wspieranie osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Problemy wynikające z samotności osób starszych i schorowanych.

Problemy związane z naużywaniem alkoholu i próba ich rozwiązania

Chciałbym zorganizować więcej zajęć i wycieczek integracyjnych dla dzieci z naszego osiedla.

Wspieranie placówek oświatowych na naszym osiedlu.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Małkowskiego 12
Osiedle
Śródmieście Zachód
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla