Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MONIKA MAGDALENA WOŹNIAK-LEWANDOWSKA
Wiek
45
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
PRAWNIK, GERMANISTA
Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Krytycznie oceniam obecnie funkcjonującą radę za brak kontaktu z mieszkańcami oraz za zbyt mało inicjatyw integrujących mieszkańców osiedla. Gumieńce pilnie potrzebują poprawy bezpieczeństwa pieszych, poprawy jakości dróg i chodników oraz zwiększenia miejsc parkingowych. Mieszkańcy oczekują większej liczby miejsc do uprawiania sportu i rekreacji oraz bieżącej modernizacji/napraw tych już istniejących. 

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zły stan chodników zagrażający bezpieczeństwu pieszych, zbyt mało miejsc parkingowych oraz służących do rekreacji i wypoczynku, brak osiedlowego ośrodka kultury/świetlicy osiedlowej.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Brodnicka 10
Osiedle
Gumieńce
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla