Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MONIKA TERESA DYKER-WOŹNIAK
Wiek
41
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMIA KADROWA
Zainteresowania i hobby

muzyka klasyczna, historia, literatura, sport

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

 

W Radzie osiedla chcę zainicjować powstanie lokalnch klubów seniora aktywizujących mieszkańców.

Zadbać o doietlenie ulic i chodników oraz bezpieczęństwo na osiedlu.

Zwiększenie czytaści na osiedlu.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Brak osiedlowych klubów seniora i miejsc aktywności seniorów - zainicjowanie powstania takich klubów,

Brak oświtlenia na niektórych ulicach, chodnikach - zadbanie o doświetlenie miejsc na osiedlu.

Uporządkowanie przestrzeni miejsckiej, więcej koszy na śmieci, cykliczne akcje sprzątania osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Orawska 1
Osiedle
Pomorzany
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla