Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
KAROL BOGUSŁAW RYŁÓW
Wiek
37
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
POLITOLOG
Zainteresowania i hobby

Analiza bieżących wiadomości samorządowych, czytanie książek, sport, rodzinne spacery

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

*interesuje mnie bieżąca tematyka polityczno-społeczna z uciskiem na sprawy samorządowe itp.

*chęć reprezentowania i pomagania ludziom, realizowania pomysłów w zakresie poprawy życia mieszkańców dzielnicy w której zamieszkuję poprzez poprawę infrastruktury min. Chodników, miejsc parkingowych, zieleni i placów zabaw. Wykorzystując pracę w Radzie Osiedla chcę być reprezentantem mieszkańców w nawiązywaniu ich spraw codziennych. W ten sposób chcę polepszyć współpracę Rady Osiedla z urzędem.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców starych kamienic w zakresie monitorowania tego do urzędu.

Wypracowanie najbardziej optymalnej wizji realizacji zagospodarowani Pl. Orła Białego z uwzględnieniem głosu i propozycji mieszkańców.

Jednym z problemów leżących mi na sercu jest stan katedry , która w mojej ocenie wymaga kompleksowych działań wielu środowisk w celu poprawy jej wizerunku, mimo iż w ostatnim okresie na to zwracać uwagę i podjęto działania nie spełniając wizerunkowi tej klasy zabytkowi, który historycznie ma bardzo duże znaczenie dla naszego kochanego miasta jakim jest Szczecin.

Poprawa kwestii działania w zakresie służb miejskich związanych ze stanem zieleni tj. drzewa suche winny być usunięte, a w ich miejsca nasadzone nowe, co nie będzie skutkowało wypadkami podczas wichur i podobnych zdarzeń atmosferycznych, co bardzo często ma miejsce w ostatnim okresie czasu.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Grodzka 23
Osiedle
Stare Miasto
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla