Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MAŁGORZATA HENRYKA ZYCHOWICZ-PRUS
Wiek
53
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
URZĘDNIK
Zainteresowania i hobby

 Podróże, dobra książka, historia.  

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

1. Kontynuacja działań rozpoczętych w bieżącej kadencji rady osiedla.

2. Możliwość poprawy warunków życia mieszkańców osiedla oraz zwiększenie roli osiedla Stare Miasto w mieście.

3. Lubię pomagać ludziom, jestem społecznikiem od kilku lat i w pełni angażuję się w życie społeczne na rzecz miasta i mojego osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. Uporządkowanie kwestii parkowania na terenie osiedla.

2. Doprowadzenie do wykonania remontu chodników, dróg w szczególności ul. Tkackiej, Dworcowej.

3. Więcej zieleni i stref aktywności sportowo-rekreacyjnej, dbałość o czystość na osiedlu.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Grodzka 23
Osiedle
Stare Miasto
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla