Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
TERESA JAZOWICKA
Wiek
66
Wykształcenie
POLICEALNE-TECHNIK-EKONOMISTA
Zawód
-

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Młodzieży Polskiej 9
Osiedle
Zdroje
Dzielnica
PRAWOBRZEŻE
Rada osiedla