Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ROMUALD SZMYT
Wiek
66
Wykształcenie
MGR INŻ. TRANSPORTU
Zawód
WŁAŚCICIEL TRANSPORTU
Zainteresowania i hobby

Muzyka klasyczna, jazzowa i filmowa.

Gram na saksofonie altowym. Śpiewam w duecie duety operetkowe i musicalowe oraz pieśni neapolitańskie i wojskowo-patriotyczne.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę na Jeziorku Słonecznym wybudować Pływającą Scenę Koncertową na uwięzi, na której chcę stworzyć Festiwal Pieśni Neapolitańskiej. Festiwal będzie miał formułę podobną do Turnieju Tenorów. Scena i otoczenie ma służyć  starszym i młodszym – nie tylko mieszkańcom z Gumieniec ale i z całego Szczecina-jako centrum artystyczno-rekreacyjno-sportowe.

Przed umieszczeniem Pływającej Sceny na uwięzi trzeba koniecznie oczyścić Jeziorko Słoneczne i zatrzymać skutecznie zrzuty ścieków do rzeczki Wierzbak tzw. „Smródki”

Dalej chcę realizować cykliczne przedsięwzięcie artystyczne „Gumieniecka Niepodległa”

Wycieczki – takie kiedyś były organizowane przez Naszą Radę - w Polskę a może i dalej dla mieszkańców z Gumieniec - głównie myślę tu o seniorach.

Równe chodniki i równe uliczki i ulice na Gumieńcach.

Kultywuję tradycje Oręża Polskiego – grupa rekonstrukcyjna i „Stowarzyszenie Rodzina Podolska”

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Dziurawe i pozapadane chodniki. Dziurawe uliczki i ulice. (Konieczne remonty obiecane od dziesiątków lat przez stosowne wydziały UM Szczecin). 

Na wielu ulicach brak bezpiecznych przejść i stosownych oznakowań dla pieszych na ciągach komunikacyjnych.

Wybudowanie na ulicy Ku Słońcu – od byłej Selfy do ronda Księdza Gierosa w obu kierunkach - trzech pasów ruchu. Rozwiązanie to udrożni przepływ potężnej masy samochodów w godzinach porannych i w godzinach tak zwanych powrotów „z pracy”  

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Brodnicka 10
Osiedle
Gumieńce
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla