Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
JACEK MICHAŁ PARYSKI
Wiek
30
Wykształcenie
MAGISTER
Zawód
SOCJOLOG
Zainteresowania i hobby

historia, socjologia, psychologia, filozofia. Hobby: piłka nożna.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chciałbym zostać radnym osiedla Gumieńce aby móc mieć wpływ na rozwój dzielnicy, na której się wychowałem. Pragnę poprawy estetyki tej dzielnicy. Chciałbym mieć możliwość pomocy osobom wykluczonym społecznie.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zwiększenie bezpieczeńtwa na przejściach dla pieszych, poprawa infrastruktury drogowej, usunięcie dzikich wysypisk śmieci

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Brodnicka 10
Osiedle
Gumieńce
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla