Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
Ryszard Śmieliński
Wiek
73
Wykształcenie
Średnie
Zawód
Emeryt
Zainteresowania i hobby

Historia przedwojennego i powojennego Szczecina.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę zostać radnym Rady Osiedla Pogodno by być bliżej mieszkańców. Postaram się przekazać radzie swoje doświadczenie nabyte podczas pracy w radzie w poprzednich latach. W przeszłości byłem dwukrotnie radnym Rady Osiedla Pogodno. Chciałbym powrócić do pracy na rzecz mieszkańców.

Od ponad 50 lat jestem mieszkańcem Pogodna. Wiem, jak zmieniało się osiedle na przestrzeni lat i jakie są jego aktualne problemy. Uważam, że można jeszcze wiele dla tego osiedla zrobić. Lubię działać społecznie i współpracować z innym na rzecz wspólnego dobra.

W radzie osiedla chciałbym działać przy tematach związanych z infrastrukturą. Jako radny chcę przyczynić się do dalszego upiększania naszego uroczego osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poważnym problemem na Pogodnie są kwestie związane z parkowaniem samochodów. Z jednej strony pojazdy są parkowane w miejscach niedozwolonych, z drugiej zaś na Pogodnie brakuje miejsc parkingowych. Rada osiedla wraz z mieszkańcami powinna znaleźć „złoty środek” w tej kwestii i znaleźć rozwiązanie kompromisowe.

Problemem jest również przejazd dużej ilości samochodów TIR przez ulice Pogodna. Trzeba podjąć działania mające na celu zmniejszenie czy wręcz eliminację ruchu tego typu pojazdów przez nasze osiedle.

Ważne jest również doprowadzenie do napraw ulic i chodników na Pogodnie gdyż są one w tragicznym stanie. Rada osiedla powinna wskazywać te, które wymagają najpilniejszego remontu i zabiegać o ich modernizację.  Oprócz tego rada osiedla powinna, w miarę możliwości, pomagać mieszkańcom przy przekształceniach systemów ogrzewania by na Pogodnie zamiast smogu było czyste powietrze. 

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Czorsztyńska 35
Osiedle
Pogodno
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla