Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ŁUKASZ TUREK
Wiek
28
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
ŻOŁNIERZ
Zainteresowania i hobby

Jako absolwent Akademii Muzycznej staram się nieustannie rozwijać swe pasje związane ze sztuką. Prowadzę aktywny tryb życia, uprawiam sport oraz preferuję aktywne formy wypoczynku.  

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Doceniam piękno Szczecina i czuję się współodpowiedzialny za kształtowanie wizerunku naszego najbliższego otoczenia.

Uważam, że Osiedle Centrum potrzebuje dynamicznych osób, których zaangażowanie może wpłynąć na poprawę jakości naszego wspólnego życia.

Sądzę, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie istniejących problemów jest umiejętność słuchania osób, których problemy te bezpośrednio dotyczą.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Jako mieszkańcy Osiedla Centrum niemal codziennie spotykamy się z problemami bezdomności i alkoholizmu. Jedną z przykrych konsekwencji jest fakt, iż padamy ofiarą aktów wandalizmu relatywnie częściej niż pozostali mieszkańcy miasta. Poprzez swą działalność w Radzie chciałbym zwrócić uwagę władz samorządowych na konieczność poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego Osiedla oraz ochrony ich własności.

Uważam, iż edukacja, sport i kultura to czynniki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi. Mogą zapobiegać powstawaniu uzależnień oraz stanowić pomoc w ich zwalczeniu. W tym celu należy zintensyfikować promocję aktywności kulturalnej i sportowej, do której dostęp powinien być nieodpłatny. Chciałbym ponadto zwrócić uwagę władz na konieczność rozbudowy i modernizacji osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej.

Na terenie naszego osiedla znajduje się wiele nieuporządkowanych terenów gminnych, które stanowią przestrzeń możliwą do zagospodarowania, m. in. na cele rekreacyjne. Uważam, iż tereny te powinny stanowić wizytówkę miasta oraz służyć osobom żyjącym w ich najbliższym otoczeniu. Będę zabiegał o ich rewitalizację i dostosowanie do oczekiwań mieszkańców Naszego Osiedla.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Mazurska 40
Osiedle
Centrum
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla