Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
WIKTOR ARTUR KONIECZNY
Wiek
43
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
INŻ. INFORMATYKI
Zainteresowania i hobby

Jazda na nartach, karate, zwierzęta, modelarstwo

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Aktywizacja obywatelska młodzieży oraz starszych mieszkańców osiedla,
w tym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udrożnienie przepływu informacji pomiędzy władzami Dzielnicy a mieszkańcami osiedla z wykorzystaniem komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej

Aktywizacja mieszkańców w celu wspólnego dbania o wygląd i wizerunek osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Niedoinformowanie mieszkańców o działaniach władz Osiedla

Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa chodników, zwiększenie miejsc parkingowych

Integracja mieszkańców w tym ludności napływowej

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Unisławy 26
Osiedle
Śródmieście Północ
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla