Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ ŚWISZCZ
Wiek
37
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTA
Zainteresowania i hobby

Finanse i ekonomia, urbanistyka i ład przestrzenny, podróże, żeglarstwo, motoryzacja.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym
  • Troska o sprawy bliskie mieszkańcom, a odległe urzędnikom,
  • Zmiana najbliższego otoczenia na lepsze oraz wpływ na jego kształt,
  • Możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia dla poprawy otoczenia w którym żyjemy.
Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć
  • Inwestycje – Niski przyrost i braki infrastruktury miejskiej (tereny rekreacyjne, place zabaw, siłownie, wybiegi dla psów, stacje roweru miejskiego, parkingi, ścieżki rowerowe, oświetlenie miejsc niebezpiecznych)
  • Remonty i porządek – Degradacja i zaniedbanie przestrzeni publicznej w najbliższym otoczeniu naszych domów (chodniki, ławki, trawniki, parki, place zbaw, drogi osiedlowe, parkingi, ścieżki rowerowe)
  • Parkowanie - Nieuporządkowanie parkowania pojazdów na terenach publicznych (wyznaczanie miejsc postojowych, prawidłowe oznakowanie, poprawa organizacji ruchu, ochrona terenów zielonych i ciągów pieszych)

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Unisławy 26
Osiedle
Śródmieście Północ
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla