Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZARKOWSKI
Wiek
60
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Zainteresowania i hobby

Działka , podróże , łowienie ryb.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Dysponuję wolnym czasem, który chciałbym spożytkować na pracę dla mieszkańców osiedla

Mieć wpływ na opiniowanie budżetu miasta Szczecina

Chciałbym spróbować zmienić podejście mieszkańców zwłaszcza w zakresie dotyczącym naszego najbliższego otoczenia.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Współdziałać przy tworzeniu świetlic i klubów osiedlowych, placów zabaw, boisk czy terenów rekreacyjnych.

Zagospodarowaniem terenów zielonych  ich konserwacją i małą architekturą (ławki, barierki, kosze).

Wnioskować o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych. Czyli np.: zamawiać prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych; chodników oraz dróg wraz z oświetleniem.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Unisławy 26
Osiedle
Śródmieście Północ
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla