Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
IRENEUSZ MARIAN KOCZAN
Wiek
61
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
PRAWNIK
Zainteresowania i hobby

Piłka nożna, działka ogrodnicza

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Zdecydowałem się kandydować do rady osiedla ponieważ leży mi na sercu dobro mojej okolicy. Od dłuższego czasu śledzę plany rewitalizacji miasta, a także zachodzące zmiany, chcę mieć wpływ na otoczenie swojego miejsca zamieszkania oraz chciałbym zwiększyć swoje zaangażowanie w bezpośrednie życie naszego osiedla. Jestem członkiem Rady obecnej kadencji, pełnię funkcję przewodniczącego.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Najważniejszy problem naszego osiedla to jest bezpieczeństwo - duży ruch samochodów, parkowanie w miejscach nie dozwolonych przez co i krzywe chodniki oraz problem z parkowaniem dla mieszkańców.
Problem związany z brakiem porządku oraz czystości na ulicach, chodnikach, podwórzach (śmieci, psie odchody, zaniedbane zieleńce).

Problem związany z niedostateczną ilością miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla, takich jak: place zabaw dla dzieci, boiska, zielone ogródki z ławeczkami, siłownie pod chmurką, zieleńce, osiedlowe świetlice dla dzieci, młodzieży, seniorów, które stanowiłyby miejsca integracji oraz odpoczynku.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Unisławy 26
Osiedle
Śródmieście Północ
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla