Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
HENRYK NIKODEM SZELĄGIEWICZ
Wiek
68
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
INŻYNIER MECHANIK, SAMORZĄDOWIEC
Zainteresowania i hobby

Sport samochodowy, motoryzacja, historia Szczecina.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

- Wiele pozytywnych dobrze ocenianych przez mieszkańców rzeczy udało się już zrealizować, wiele jest inicjatyw rozpoczętych, które warto kontynuować. Warto, więc poddać się ocenie mieszkańców czy dalszym ciągu chcą korzystać z mojego doświadczenia.

- Chciałbym skupić wokół działającego przy Radzie Osiedla Klubu Seniora znacznie większą ilość Seniorów, aby można było wykorzystać pojawiające się możliwości aktywizacji tej grupy mieszkańców.

- Chciałbym kolejny raz (poprzednie próby nie były zbytnio udane) podjąć próbę skupienia wokół Rady grupy ludzi młodych. Współpraca z Kołem Filatelistów, Klubem Żeglarskim, być może odradzającą się modelarnią, organizowanie turniejów piłkarskich na „Orliku” czy turniejów bilardowych, ale też inne formy działania mogłyby do tego służyć.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

- Przebudowa ulicy Grażyny – bezpośrednio przyległej do „Orlika” – w poprzedniej kadencji udało się zrobić projekt.

- Przebudowa basenu na pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking – dziś występujące w tym rejonie problemy po uruchomieniu biblioteki znacznie się spotęgują.

- Zbyt mała aktywność mieszkańców, która powoduje, że wiele naszych pomysłów nie można zrealizować. Dotychczasowe sposoby docierania do mieszkańców są mało efektywne. Poprawa sposobów komunikowania się z mieszkańcami to moje główne wyzwanie w przyszłej kadencji.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Dubois 38
Osiedle
Drzetowo - Grabowo
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla