Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ARKADIUSZ PIOTR LISIŃSKI
Wiek
44
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
POLITOLOG I INFORMATYK
Zainteresowania i hobby

Nowoczesne technologie, socjologia, historia

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Wykorzystując doświadczenia z działalności w poprzedniej kadencji Rady Osiedla, chcę działać na rzecz rzeczywistego, wzrostu znaczenia jednostek pomocniczych w Szczecinie, transparentności ich działania oraz uczynienia z nich autentycznych generatorów partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Zależy mi na wzmocnieniu tożsamości i integracji społeczności mieszkańców Osiedla Żelechowa i Dzielnicy Północ oraz konsekwentnej i racjonalnej niwelacji wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych.

Zamierzam w dalszym ciągu być orędownikiem zrównoważonego rozwoju szczecińskich osiedli.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Skala zaniedbań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej, komunalnej tkanki mieszkaniowej oraz zagospodarowania terenów zielonych;

deficyt przestrzeni i usług publicznych, w tym komunikacji zbiorowej i kultury oraz brak uporządkowania przestrzennego zróżnicowanych obszarów funkcjonalnych w obrębie osiedla;

istotne zróżnicowanie interesów jego mieszkańców, a także dość niski kapitał społeczny.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Hoża 25
Osiedle
Żelechowa
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla