Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
KATARZYNA MAŁGORZATA ROGACZEWSKA
Wiek
48
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTA
Zainteresowania i hobby

aktywne spędzanie czasu wolnego, pielęgnacja ogrodu i czytanie książek

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

- kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych na osiedlu,
- wprowadzenie stałej oferty kulturalnej dla mieszkańców, m.in. regularne wyjścia do teatru/kina,
- organizowanie spotkań oraz festynów integrujących lokalną społeczność

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

- poprawa komunikacji publicznej: zwiększenie częstotliwościkursowania autobusu linii nr 82, 58 i 59 oraz uruchomienie większych składów autobusu linii nr 68
- wpisanie do Gminnego Programu Rewitalizacji przedwojennych kamienic
- uporządkowanie przestrzeni publicznej, zadbanie o tereny zielone i stworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Hoża 25
Osiedle
Żelechowa
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla