Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
GRAŻYNA WERONIKA ŁAWICKA
Wiek
70
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
MGR EKONOMII, TECHNOLOG BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Junacka 13
Osiedle
Osów
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla