Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
DANUTA BACHMATIUK
Wiek
61
Wykształcenie
ŚREDNIE TECHNICZNE
Zawód
KONSTRUKTOR, EMERYT

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Junacka 13
Osiedle
Osów
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla