Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
MAREK ZBIGNIEW DUKLANOWSKI
Wiek
46
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
EKONOMISTA
Zainteresowania i hobby

Interesuję się samorządem lokalnym, a w sposób szczególny planowaniem przestrzennym i transportem publicznym. Pełniąc przez 8 lat mandat radnego Rady Miasta Szczecin wspierałem rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych.

Moje największe hobby to zabawa z trzema córkami, a wolny pozostały czas spędzam na jeździe na rowerze i nartach, najlepiej też oczywiście z dziećmi.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Osiem lat mojego doświadczenia w Radzie Miasta Szczecin to praca także na rzecz osiedla. Moimi pomysłami były m.in.:

- uruchomienie linii autobusowej 86,

- budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia,

- zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z osiedla „Przyjaźni” w ul. 26 Kwietnia,

- rewitalizacja parku między osiedlem „Przyjaźni” a Twardowskiego (potocznie zwanego „laskiem”).

W tych wszystkich działaniach nie było niestety wsparcia dotychczas działającej rady osiedla. Właśnie dlatego – dla dobrej współpracy z Radą Miasta i Urzędem Miasta chcę zostać radnym osiedlowym.

Moje dotychczasowe doświadczenie i działania na rzecz osiedla powodują, że będę w stanie skutecznie pomóc mieszkańcom w ich sprawach.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na głównych drogach naszego osiedla: Ku Słońcu, 26 Kwietnia, Witkiewicza.

Stan dróg wewnątrz osiedla: Jodłowa (zgłoszona przeze mnie do budżetu jeszcze na 2018 rok), Kaliny, Karola Miarki, Świerczewska.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Santockiej i 26 Kwietnia (udrożnienie skrętu w prawo z Santockiej w 26 Kwietnia w kierunku Derdowskiego) oraz skrócenie czasu oczekiwania pieszych na przejściu dla pieszych przez 26 Kwietnia przy wyjeździe z osiedla Przyjaźni.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Jodłowa 21
Osiedle
Świerczewo
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla