Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
NATALIA AGATA KOSTUŚ
Wiek
35
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
MGR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zainteresowania i hobby

ZAMIŁOWANIE DO SZTUKI ORAZ UPRAWIANIE SPORTÓW SNOWBOARDU I GRY W GOLFA

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym
  1. KOCHAM POGODNO I LUDZI, KTÓRZY TUTAJ MIESZKAJą
  2. CHCĘ WOKORZYSTAĆ MOJE DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE W LOKALNEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
  3. MAM WIELE POMYSŁÓW, KTÓRE CHCĘ ZREALIZOWAĆ
Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć
  1. ZWIĘKSZYĆ PRZYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA NA INWESTYCJE NA OSIEDLU POGODNO ORAZ POZYSKAĆ ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
  2. STWORZYĆ LOKALNE PARTNERSTWA MIESZKAŃCÓW I BIZNESMENÓW Z OSIEDLA POGODNO
  3. POPRAWIĆ LOKALNą INFRASTRUKTURĘ I NAPRAWIĆ DZIURY W JEDZNIACH I CHODNIKACH

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Czorsztyńska 35
Osiedle
Pogodno
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla