Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
DARIUSZ JULIAN ŻACZKOWSKI
Wiek
67
Wykształcenie
ŚREDNIE
Zawód
TECHNIK MECHANIK, EMERYT
Zainteresowania i hobby

Praca społeczna, bezpartyjny .

Hobby – wędkarstwo.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Jako Radny Osiedlowy chcę  reprezentować mieszkańców, realizować ich potrzeby, współpracować z Radą Miasta odnośnie inwestycji na osiedlu oraz Policją i Strażą Miejską w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Będę kontynuował , promował i wspierał Klub Seniora, plenery malarskie oraz wszelką inna działalność społeczną, sportową na rzecz mieszkańców w Radzie, inicjował i wspierał działania zmierzające do poprawy jakości życia na osiedlu, wnioskował do Rady Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. dotyczących infrastruktury, komunikacji. inwestycji, a także opiniowanie projektu Budżetu miasta i uchwał dotyczących naszego osiedla.

Jako Radny chcę nawiązać współpracę ze spółdzielniami,wspólnotami mieszkaniowymi , oraz innymi chętnymi instytucjami dla dobra ogółu mieszkańców, rozwijania promocji zdrowia, mobilizacji do dbałości o wygląd i promocję osiedla.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Uruchomienie komunikacji miejskiej wzdłuż ulicy 26-go Kwietnia od  ul Santockiej do ul. Derdowskiego i dalej...

Likwidacja torów na ul Santockiej oraz rewitalizacja terenu byłego kolejowego w kierunku Turzyna .

Remont kapitalny ul. Świerczewskiej – ważny i pilny dla mieszkańców.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Jodłowa 21
Osiedle
Świerczewo
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla