Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
BOGUSŁAW JÓZEF OWSIANOWSKI
Wiek
58
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
INFORMATYK
Zainteresowania i hobby

Turystyka

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chciałbym mieć wpływ na wydawanie środków publicznych przez Radę Osiedla.

Chęć inspirowania zmian na osiedlu. 

Rolą rady nie jest tylko legitymizowanie działań „Miasta” na terenie osiedla. Dlatego  Rady Osiedla powinny się zmienić.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zagrożenie ekologiczne wynikające z sąsiedztwa przemysłu zlokalizowanego na terenie osiedla. Ograniczenie uciążliwości związanych z przetwarzaniem odpadów oraz ograniczenie możliwości ich przetwarzania.

Zagrożenia związane z ograniczeniami infrastruktury komunikacyjnej.  Rozwój przemysłu na terenie osiedla wymaga zapewnienia dostęp do zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla.

Wyludnianie się osiedla. Przeciwdziałając należy podnieść jakość życia na osiedlu oraz stworzyć warunki sprzyjające osiedlaniu się na terenie osiedla nowych mieszkańców.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Stołczyńska 163
Osiedle
Skolwin
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla