Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
PAWEŁ KOMAR
Wiek
37
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
ELEKTRONIK
Zainteresowania i hobby

sport (piłka nożna), historia najnowsza (II wojna światowa), motoryzacja

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym
  1. Mam wiele ciekawych pomysłów, które mogą się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmiany wizerunku Osiedla Skolwin wśród pozostałych mieszkańców Szczecina.
  2. Chcą reprezentować głos mieszkańców w ważnych dla Osiedla sprawach m.in. tych związanych z dopuszczeniem prowadzenia uciążliwej działalności przemysłowej na terenie Osiedla.
  3. Nie jestem zadowolony z działalności Rady Osiedla Skolwin w jej dotychczasowym składzie.
Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć
  1. Niski poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym pieszych) spowodowany wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych oraz zaniedbaną infrastruktura drogową i pieszą.
  2. Uciążliwa działalność przemysłowa prowadzona na terenie osiedla.
  3. Niewystarczająca liczba miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Walory Osiedla w tej materii uważam za kompletnie niewykorzystane.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Stołczyńska 163
Osiedle
Skolwin
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla